14.15u – 15.00u
Keuzesessie (namiddag)

STEM is hot! Niet alleen in het secundair onderwijs, maar ook in de lagere school. Door middel van de casus ‘zichtbaar in het donker’ presenteren TOPsprekers Pascale Mast en Judith Gadeyne een digitaal instrument waarmee het STEM-gehalte van een project of een lessenreeks bepaald kan worden. Via verschillende items beschrijft deze kijkwijzer leerling- en leerkrachtgedrag dat nagestreefd dient te worden wanneer we STEM-onderwijs willen aanbieden volgens het kader van de overheid. Ook andere competenties die de overheid wenst te bereiken met het wetenschapsonderwijs in de 21ste eeuw krijgen de aandacht.

Het digitaal instrument werd recent ontwikkeld en getest tijdens het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek ‘Co-profs in STEM’ van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het werd voornamelijk ontwikkeld voor de 3de graad basisonderwijs, maar kan ook ingezet worden in de andere leerjaren van het lager onderwijs en in de 1ste graad secundair onderwijs. Benieuwd hoe STEMmig jouw lessen zijn?

placeholder

Bestel jouw tickets
voor de OnderwijzersTOP 2018!